Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

PROJECTE INNOVAMAT

PROJECTE INNOVAMAT

A infantil treballem a través de material manipulatiu

La nostra escola fa ja tres anys va confiar en Innovamat, una proposta curricular de matemàtiques flexible que pretén substituir el llibre de text tradicional per aprenentatges significatius en aquesta matèria mitjançant la manipulació de materials. 

Innovamat arriba a l’escola en forma de guies didàctiques, quaderns, material manipulatiu i altres recursos. Tot va acompanyat per la plataforma web, un gestor d’aula que uneix, de manera organitzada i accessible, tot el que és necessari: guies, recursos digitals, l’entorn Manipulatiu (materials físics digitalitzats), vídeos que narren les Aventures, càpsules de formació docent, entre altres materials.

A Primària 3 treballem amb els blocs base 10

La línia didàctica gira al voltant de quatre grans idees o principis. Fer matemàtiques és una conjunció entre continguts i processos: Això vol dir que no n’hi ha prou amb transmetre continguts ancorats en receptes memorístiques sense significat. La didàctica actual exigeix ​​transmetre també una manera de fer, unes destreses implícites a l’activitat matemàtica que transcendeixen els següents continguts:

  • Resolució de problemes
  • Raonament i prova
  • Connexions
  • Comunicació i representació.

El projecte proposa generar un ambient de resolució de problemes com una manera d’estar a l’aula, un plantejament de desafiament permanent que repti l’alumnat a fer-se preguntes, investigar, experimentar i conversar per construir coneixement.

Treballem en grup per arribar a acords comuns, tot fent hipòtesis i comprovant el resultat

També implica passar de la manipulació a l’abstracció. La construcció de conceptes abstractes amb Innovamat passa per l’ús de material manipulatiu, entenent-lo com un mitjà (i no com un fi) cap a la comprensió. La proposta inclou tot el material manipulatiu necessari, i a les guies didàctiques se’n detalla l’ús justificadament.

Innovamat aposta per practicar en contextos significatius. Combina moments de pràctica productiva -la que parteix d’una pregunta oberta, contextualitzada, en un ambient de resolució de problemes significatiu-, i de pràctica reproductiva -la sistemàtica, pura repetició per interioritzar certs processos-. Un dia a la setmana, la tecnologia es posa al servei de la pràctica reproductiva. Amb Innovamat, aquest tipus de pràctica es fa mitjançant una app gamificada, gràcies a la qual l’alumne/a pràctica en un context adaptatiu i rep ajuts personalitzats molt pensats des del punt de vista didàctic. A més a més, la plataforma elabora un informe setmanal detallat amb el progrés de cada alumne i amb recomanacions individualitzades per al docent.

Les escoles FEDAC confiem en aquest gran projecte basat en l’aprenentatge personalitzat, col·laboratiu i gamificat, sense desatendre mai els continguts. 

Dimensions i competències matemàtiques

Innovamat coincideix amb el desplegament de la LOMLOE, que exigeix, entre altres coses, unes matemàtiques més competencials.

Us adjuntem un vídeo per a si voleu saber-ne més.

Coneix Innovamat
CreaEscola Quality Certificate for Education Website