Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

PREINSCRIPCIÓ 2021-22

PREINSCRIPCIÓ 2021-22

El proper dilluns, dia 15 de març, comença el període de presentació de les sol·licituds de preinscripció i acabarà el dia 24 de març. 

OFERTA EDUCATIVA A CATALUNYA

Per saber l’oferta podeu entrar:

http://mapaescolar.gencat.cat/

Important: L’escola també disposa de places per a Educació Infantil 4 anys pel curs 2021 – 2022.

Us volem informar de quin és el procediment a seguir d´enguany ja que aquest curs es farà de forma telemàtica.

Per fer-ho podeu entrar al web: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Des del Departament d’Educació proposen dues opcions, sol·licitud amb suport informàtic i sol·licitud electrònica. En qualsevol de les dues opcions necessitareu el codi del nostre centre, que és 08015296. 

Sol·licitud amb suport informàtic: 

Cal omplir el formulari i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació requerida, concretament a la 4a pantalla de documentació i confirmació. 

Sol·licitud electrònica:  

Cal que el pare, mare o tutor/a legal disposi de: 

  • El servei d’identificació idCat Mòbil o 
  • L’usuari GICAR (si es tracta de treballadors/es de la Generalitat de Catalunya)
  •  Altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert. 

Una vegada identificats, heu d’omplir totes preferències per ordre de prioritat,  marcar la casella de plaça d’ofici i enviar la sol·licitud. 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:                                       

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Quan l’alumne/a estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. 

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen. 

Tant si feu la sol·licitud amb suport informàtic com si la feu electrònica, us demanem que, un cop finalitzat el tràmit, ens envieu un correu a l’adreça fedac.canet@fedac.cat indicant el nom de l’alumne/a i el curs. L’Escola revisarà la vostra sol·licitud i us confirmarà si tot està en ordre. 

Les famílies que ho desitgeu o no pugueu fer la preinscripció telemàticament, teniu  l’opció de demanar cita prèvia trucant al telèfon 937940790 o enviant un correu a fedac.canet@fedac.cat i us ajudarem amb el tràmit.

Des de l’Escola volem garantir l’atenció a les famílies que puguin necessitar-la. 

Restem a la vostra disposició. 

Atentament,  

FEDAC Canet 

Aspectes a tenir en compte per fer la preinscripció
CreaEscola Quality Certificate for Education Website