Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

L’Oratòria

L’Oratòria

A FEDAC Canet – Yglesias treballem la complementària d’oratòria amb l’objectiu d’acompanyar els alumnes en el desenvolupament d’habilitats i estratègies per a la comunicació i l’expressió orals, en l’escolta activa, en la conversa efectiva, en el do comunicatiu. Aquest treball s’inicia a Infantil 3 anys i va evolucionant, de la mà del desenvolupament maduratiu dels alumnes, al llarg de tota l’etapa educativa fins a arribar a la Secundària.

Aprenem a escoltar, conversar i a expressar-nos correctament, a reflexionar tenint en compte la comunicació verbal i la no verbal (el to de veu, el ritme, els silencis, la gestualitat…) que establim quan parlem en el dia a dia, en el moment de fer alguna presentació a l’aula, en el tipus de comunicació que mantenen amb els companys: d’escolta activa, assertiva, empàtica, agressiva, persuasiva…, i, tot això, sense perdre de vista el context comunicatiu en què es troben, si es tracta d’una situació formal o informal.

Quan s’acaba l’ESO, als alumnes se’ls presenta un darrer repte oral: la presentació del projecte de recerca. Aquest treball gira entorn d’un centre d’interès, que s’investiga en profunditat, i que cal defensar oralment davant d’un tribunal format per professors, i al qual també poden assistir companys de curs o familiars permeten posar en pràctica tots els aprenentatges al llarg de la seva trajectòria educativa a l’escola en la complementària de l’oratòria.

L’alumnat de FEDAC Yglesias a la complementària d’oratòria

Què és l’Oratòria?

L’oratòria és una de les arts més antigues i importants de la comunicació humana. Parlar d’oratòria és sinònim de comunicació, de retòrica, de declamació.

“L’oratòria és l’art o capacitat d’expressar-se amb eloqüència, de parlar en públic”

Va néixer com a instrument d’influència judicial i política a la Grècia clàssica, al segle V aC, i és indestriable de la polis. Saber debatre o jutjar, saber discutir i decidir eren capacitats essencials per als ciutadans d’Atenes que tenien l’oportunitat de parlar en públic per cultivar el seu talent o d’entrenar-se per comprendre, criticar o apreciar, ja que al final havien de votar perquè tot ho feien democràticament. 

L’oratòria, com a expressió de la llibertat de la paraula

L’oratòria no es limita únicament al fet de parlar en públic sinó que implica la capacitat de comunicar-se de manera efectiva, carismàtica, persuasiva i emocionant, mitjançant la paraula.

La competència comunicativa permet que puguem desenvolupar amb èxit les relacions entre humans i és un pilar fonamental perquè ens permet tenir un esperit crític, liderar-nos i que sapiguem compartir el que volem transmetre.

La finalitat és despertar l’interès de l’interlocutor i influir en les conductes de l’audiència, en el destinatari, de manera que aquest quedi complagut per les maneres del discurs i convençut per les raons que s’hi expressen. 

Si voleu més informació podeu visualitzar aquest vídeo.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website