Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

La lectura i la seva influència a primària

La lectura i la seva influència a primària

Per a tots és sabut que la lectura aporta grans beneficis; tant als més petits com als més grans. D’aquesta afirmació és fàcil deduir-ne com és d’important motivar i fomentar l’hàbit lector a l’alumnat. És a dir, incidir de forma didàctica i acompanyar-los en l’acció d’agafar un llibre. La Influència de la lectura a primària és total, ja que és el moment en què el procés lector té més importància.

És per això, que al llarg de l’etapa escolar, aprenem a gaudir dels diferents tipus de lectura, on fem tot un procés d’aprenentatge, gaudint de la lectura individual i variada, però també de la col·lectiva. D’aquesta manera, ho potenciem a l’aula, animant-los i oferint-los maneres diverses d’explorar un llibre.

A l’escola FEDAC Canet – Yglesias treballem el Pla Lector (PLEC) amb l’objectiu d’acompanyar i guiar l’alumnat en el desenvolupament d’habilitats i estratègies per a la comprensió de textos escrits, per adquirir un hàbit lector i, perquè la lectura sigui una font de plaer. Aquest treball s’inicia a Infantil i va evolucionant al llarg dels anys escolars, fins a arribar a l’etapa de Secundària.

Per què és important fomentar-la a l’aula?

Fer-nos conscients del llistat de beneficis que pot tenir l’hàbit lector (més o menys consolidat) pot ser una oportunitat per continuar intentant-ho a les aules:

 • Augmenta l’agilitat mental.
 • Desenvolupen i fan servir la seva imaginació.
 • Enriqueix el seu vocabulari.
 • Desperta la seva curiositat.
 • Pot ajudar en el seu rendiment acadèmic.
 • Permet poder projectar les seves pors, inquietuds, entre d’altres.
 • Millora la concentració i la memòria.

Com acompanyem i potenciem el procés lector a l’alumnat?

Tant els educadors com les famílies han de ser partícips i col·laboradors en aconseguir que els infants siguin bons lectors, oferint-los, com ja s’ha comentat, una gran varietat de propostes lectores i, des de ben petits. Per tant, cal mostrar-los aquest ventall d’oportunitats per aconseguit trobar el plaer llegint i, acompanyar-los en la seva descoberta:

 • Motivar l’alumnat.
 • Ensenyar què és la lectura i què ofereix, ja que actualment avui en dia, estan sobreestimulats amb les noves tecnologies i, moltes vegades, els pot resultar tot un món, agafar un llibre.
 • Oferir varietat de lectures i de sessions.
 • Dedicar estones a la lectura.

La lectura és una eina vàlida i útil per aprendre i desenvolupar el coneixement. Per tant, és un mitjà que els infants han de poder aprofitar i saber utilitzar tant per gaudir-ne com per a ser reflexius i comprensius.
La motivació a la lectura suposa, doncs, tot un procés i repte educatiu. En conseqüència, és important que sigui una feina feta en equip; duta a terme pels diversos agents educatius que envolten als infants durant el seu dia a dia.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website