Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

La frustració a l’etapa infantil

La frustració a l’etapa infantil

Moltes vegades, els adults ens sentim impotents veient que els nens i nenes es frustren davant de coses que nosaltres no podem canviar. Però el cert és que no podem ni hem d’evitar-los tota mena de frustració, ja que si ho fem, els impedim que generin noves oportunitats per aprendre.

La frustració és un sentiment que els humans tenim quan no aconseguim els nostres desitjos o bé quan experimentem les conseqüències negatives derivades del nostre comportament. 

Segons els experts, si donem als infants tot el que demanen o no corregim una mala acció, o un mal comportament els deixem sense la necessitat d’elaborar recursos eficaços per a situacions futures.

De fet, exposar-nos a petites frustracions i aprendre a canalitzar-les a l’etapa infantil, ens fa més forts, més resilients i augmenta la nostra autoestima. 

És imprescindible que els nens i nenes aprenguin a tolerar aquesta frustració des de petits. 

Perquè la criatura no se senti “perduda” hem de posar en practica petites pautes com serien:

  • Ajudar-lo a desenvolupar la seva autoestima, i estimular-lo a reconèixer els seus progressos per lents que siguin.
  • Quan cometi errors o equivocacions, ajudar a corregir-los, mostrant com es fa o bé intentant que entengui com ens sentim els altres (companys, mestres, familiars…) davant la seva conducta.
  • Cal tenir en compte que cada persona és diferent, cadascun tenim la nostra manera de ser, i cal acceptar a l’altre tal com és. Les capacitats de totes estan constantment en creixement i desenvolupament.
  • Escoltar-nos, intentar captar el missatge que ens volem transmetre (adult/infant, infant/nen).
  • Habituar als infants a respectar les ordres i les normes: donar poques ordres, mantenint la calma i supervisant el seu acompliment.
  • Deixar els límits clars i ser coherents. Quan calgui, cal utilitzar tant els elogis com els retrets.
  • No cedir a les rebequeries i aprendre-les a gestionar.
  • Emprar el NO quan sigui necessari.

A FEDAC CANET, fem servir diferents projectes per a acompanyar a l’alumnat en l’aprenentatge d’expressar les seves emocions davant de diferents reptes, busqui estratègies per poder arribar als seus objectius, i aprengui dels seus errors per a no repetir-los.

A Infantil posem en pràctica el projecte Escolta’m, on busquem un espai tranquil, on l’alumne pot parlar en petits grups o de forma individual amb la tutora, per establir un diàleg lliure sobre els seus interessos.

La bona notícia, on l’alumne pot explicar experiències viscudes a casa, o esdeveniments pròxims a la resta de companys.

El protagonista, on l’alumne amb l’ajuda de la família, pot proposar i dur a terme una activitat amb la resta de companys. Espai EMMAÚS, on els infants aprenen identificar i gestionar les seves emocions.

També iniciem el LEM, on se’ls planteja als nens a través de contes diferents reptes i de forma cooperativa i assertiva, en busquem la solució.  

Treball que es fa a infantil a través del LEM sobre el lideratge i l’autoestima

Són diferents propostes per tal de proporcionar a l’infant un entorn segur, confortable i estimulant per aconseguir uns aprenentatges significatius que afavoreixin un creixement harmònic de la persona, en cadascuna de les seves dimensions.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website