Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A L’EDUCACIÓ INFANTIL

LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA A L’EDUCACIÓ INFANTIL

La consciència fonològica és considerada una habilitat que possibilita als nens i nenes a reconèixer, identificar i manipular els sons (fonemes) que componen les paraules. 

Segons les unitats fonològiques se’n distingeixen tres tipus: la consciència lèxica, la consciència sil·làbica i la consciència del fonema. 

Per tant, els tres components bàsics que es treballen en la consciència fonològica són: un factor fonema, un factor síl·laba i un factor ritme.

Com treballar la consciència fonològica a infantil?
A infantil és molt important anar desenvolupant en els nens i nenes certes habilitats de “prelectura” perquè així es vagin preparant per a tot el procés lectoescriptor. Algunes d’aquestes habilitats són les següents:

 1. Treballar rimes
 2. Saber escoltar
 3. Seguir ritmes
 4. Jocs d’endevinalles
 5. Parlar en veu alta 
 6. Connectar sons
 7. Picar síl·labes
 8. Ser creatiu amb els treballs manuals
 9. Pràxies bucofonadores

La consciència fonològica es desenvolupa principalment des dels 3 fins als 8 anys. Que és el mateix que dura el procés de lectoescriptura en els infants.

Quin nivell de la consciència fonològica es treballa a infantil?

 • Dels 3 als 4 anys

Es treballa la capacitat d’escolta, l’atenció. El fet de saber escoltar i saber identificar sons del nostre entorn.

També és molt important la parla i la reproducció d’aquests sons intentant que sigui tan correcta com sigui possible.

Per aquest motiu es fa especial èmfasi a les pràxies. Les pràxies són uns exercicis que es fan amb els òrgans bucofonadors per tal d’enfortir, tonificar i exercitar la mobilitat dels llavis, llengua i/o mandíbula. A l’escola intentem treballar les pràxies de manera lúdica abans d’iniciar la conversa del cap de setmana els dilluns. D’aquesta manera, potenciem una evolució positiva en la pronúncia dels sons. També a través d’activitats i jocs de buf, gesticulació…

La pràxia del buf

 • Dels 4 als 6 anys

El nen/a ja pot discriminar paraules llargues i curtes (contar síl·labes).

Els jocs fonològics combinen diversió amb consciència fonològica i, a través d’ells, els infants aprenen a reconèixer i a utilitzar els sons en el llenguatge parlat. A més a més, dominar tot això és una peça clau per a aprendre a llegir. 

A partir dels 5 anys també treballem molt la consciència fonològica com a element clau per a l’aprenentatge del procés de lectura i escriptura picant paraules, escrivint-ne, llegint-ne de manera conjunta, fent escriptura natural…

I així, d’aquesta manera, els nens i nenes s’inicien en el món de la lectura i l’escriptura de manera natural i significativa.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website