Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

Els ambients d’aprenentatge a l’Educació Infantil

Els ambients d’aprenentatge a l’Educació Infantil

Durant el curs 2018/2019, a l’escola FEDAC Canet, vàrem reflexionar sobre el que consideràvem important per tal d’engegar una renovada Educació Infantil coherent i de qualitat, consensuada per totes les persones implicades al cicle d’Educació Infantil. Des de llavors i després de formar-nos, cada any hem anat millorant les propostes dels ambients d’aprenentatge fins a arribar a on som actualment. 

Per a poder comprendre la metodologia dels ambients d’aprenentatge cal entendre com és un infant i quin és el rol de les mestres a l’escola, i aquest va ser el nostre punt de partida.

Considerem l’infant com un ésser capaç, amb emocions i sentiments que aprèn a partir d’experiències i de la seva curiositat, despertant les ganes d’aprendre i que és capaç d’expressar-se en diferents llenguatges.  Els infants són sociables per naturalesa sent imprescindible la seva interacció amb companys/es i adults com a font de creixement i enriquiment.

Les mestres són acompanyants en el procés de creixement (físic, emocional, social, cognitiu…) dels infants. Són una guia que no dona respostes, sinó que provoca preguntes.
El rol de les mestres és el d’oferir recursos als infants per organitzar l’espai i gestionar el temps, provocant situacions que afavoreixin l’aprenentatge significatiu i ajudin a resoldre conflictes.

Ambient de joc simbòlic

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… I interactuar amb els altres.

Aquesta metodologia de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de donar resposta als interessos i necessitats dels infants, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els ambients posen al centre l’aprenentatge significatiu per part de l’alumne, tenint en compte els seus coneixements previs i on és molt important la relació amb els companys/es.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DELS AMBIENTS?

  • Potenciar el llenguatge oral.
  • Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats.
  •  Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc…
  • Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular.
  • Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement.
  • Respectar a les persones i els materials.
Ambient de grafomotricitat

FUNCIONAMENT DELS AMBIENTS

Dues tardes a la setmana (dilluns i dijous), els nens i nenes de l’educació infantil fent ambients. Ells són els qui trien on volen anar el mateix dia. A cada classe hi ha una graella amb els símbols dels ambients i posen la seva fotografia segons la seva elecció. La tria és lliure, però la tasca dels mestres és anar observant i si un infant repeteix sempre el mateix se’l convida a provar els altres. Així i tot, les nenes i els nens s’autogestionen molt bé, ja que a tots els ambients troben propostes que els hi resulten atractives per a ells. 

Es fan grups internivell on els grans acompanyen i guien als petits els primers dies. 

Ambient d’art

La dinàmica dels ambients és sempre la mateixa;

  • En entrar a l’ambient es fa una petita conversa en rotllana per parlar sobre quines les consignes que cal seguir i per on volen començar. 
  • Circulació lliure per part dels infants on la mestra fa de guia, d’observadora i de suggeridora de propostes.
  • Per finalitzar, recollim entre tots i totes i es fa un petit tancament realitzant hàbits de cura personal així com una petita conversa per explicar les seves experiències, allò que els hi ha agradat més, el que menys, o qualsevol altra cosa. I retornem cap a la classe per a preparar-nos per marxar a casa.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website