Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

El joc cooperatiu a la classe d’Educació física

El joc cooperatiu a la classe d’Educació física

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que permet als alumnes aprendre a treballar, respectar i fomentar les relacions entre els companys. Això permet potenciar la cohesió de grup i buscar més heterogeneïtat perquè treballen junts per aconseguir objectius compartits amb la participació de tot l’alumnat.

En les activitats cooperatives, els infants busquen resultats que siguin bons per a ells i, a la vegada, per a tots els integrants del grup, millorant el seu aprenentatge i el dels altres. Aporta molts valors, com per exemple una vinculació entre els companys i la interdependència entre ells, això fa que cadascú tingui una responsabilitat personal, ja que si un falla, no només falla ell mateix, sinó tot l’equip. L’error és utilitzat per a reflexionar i poder trobar una estratègia millor.

Joc cooperatiu amb el paracaigudes

Avantatges de l’aprenentatge cooperatiu

  • La interacció entre companys aporta oportunitats per ajudar, compartir i cuidar als altres. Donar suport al company és més fàcil si l’objectiu és comú, així es tornen més solidaris i són capaços d’ajudar i empatitzar.
  •  Els nens i nenes aprenen diferents punts de vista de les coses a més de la seva pròpia.
  • Hi ha una disminució progressiva de l’egocentrisme en els alumnes, són capaços de veure més enllà d’ells mateixos.
  • Gràcies a la col·laboració amb els companys es desenvolupa l’autonomia, ja que són eficients en les tasques i poden fer-les tots sols (en grup) progressivament.
  • Ajuda a la inclusió de tots els alumnes i per tant, millora l’autoestima dels més exclosos i dels altres.
  • Millora l’actitud, la comunicació i les relacions entre els iguals.
  • La informació que aprenen no només ve del mestre sinó també dels companys, per tant, es descentralitza l’enfocament del professor.
  • Fomenta la cohesió grupal en enfront del pensament competitiu i individualista.
  • Tots els participants gaudeixen de la classe.
  • Es desenvolupen habilitats socials i resolució de conflictes de forma autònoma i constructiva.

Gràcies a tots aquests avantatges podem veure que l’aprenentatge cooperatiu és una eina educativa molt adequada pel procés d’ensenyament aprenentatge dels nostres alumnes i en l’assoliment de valors, actituds i habilitats socials per a la vida.

L’aprenentatge cooperatiu ha demostrat ser un excel·lent recurs per millorar la competència motriu dels estudiants, la seva competència cognitiva, les seves habilitats socials i el seu desenvolupament afectiu.

Joc cooperatiu a la classe d'EF
Alumnes de P2 fent un joc cooperatiu
CreaEscola Quality Certificate for Education Website