Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

El desenvolupament de la competència lingüística en llengua anglesa

El desenvolupament de la competència lingüística en llengua anglesa

El nostre principal propòsit a l’etapa d’Educació Infantil és el desenvolupament integral dels infants. Així mateix, introduïm la llengua anglesa en diferents moments del dia a dia a l’aula d’una manera transversal, tot partint del context i del moment concret del curs on ens trobem, respectant el ritme d’aprenentatge dels infants, les seves necessitats i interessos.

A la nostra escola es dediquen moltes hores a l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de les franges d’Anglès, de Speaking Time i de Psicomotricitat. Però, a més, els nens i nenes també estan en contacte amb la llengua anglesa en diferents moments del dia a dia, ja sigui a través de cançons, de les rutines, de l’assemblea, o bé, comunicant-nos amb l’auxiliar de conversa de l’escola.

Activitats comunicatives

Sempre intentem que els aprenentatges siguin el més vivencials i significatius possibles per als infants. Per això, partim de temàtiques familiars per a ells, iniciant-nos en l’aprenentatge de les rutines i de vocabulari bàsic. Així, introduïm la llengua anglesa en les rutines de benvinguda i de comiat, l’expressió dels estats d’ànim i les emocions, els dies de la setmana, el temps, les estacions de l’any, els colors, els números, entre d’altres.

Per iniciar-nos en l’aprenentatge d’una llengua, considerem essencial el desenvolupament de la competència comunicativa. Per aquest motiu, a Educació Infantil la gran majoria d’activitats són de caràcter oral amb el suport audiovisual, de moviment o gestos que acompanyin l’acció o missatge, o bé, amb el suport d’objectes, imatges, cartes de vocabulari o titelles.

D’aquesta manera, contribuïm al desenvolupament d’aquesta competència, tot assegurant la seva comprensió a partir d’aquests suports, els quals es van retirant al llarg del procés d’aprenentatge fins a assolir la comprensió total del llenguatge oral.

Descobrim la cultura anglosaxona

També procurem endinsar als infants a conèixer i formar part de la cultura anglesa, tot treballant i celebrant les diferents festivitats al llarg de l’any: Halloween, ThanksGiving Day, Christmas, Saint Patrick’s Day, Easter…

Ens endinsem en la cultura anglosaxona a través de cançons, vídeos, danses, jocs, treballs manuals, etc. Aquestes activitats fan que els infants siguin partícips d’aquestes festivitats mentre coneixen altres maneres de celebrar una festa o tradició que compartim, o bé, conèixer altres tradicions més enllà de les nostres pròpies.

Psicomotricitat en anglès

D’altra banda, dins de l’àrea de Psicomotricitat, també s’introdueix la llengua anglesa. A Psicomotricitat treballem en anglès les diferents accions i seqüències motrius (córrer, saltar, caminar, etc.) i traslladem els continguts i coneixements adquirits (animals, números, colors, etc.) a través de jocs que impliquin la seva comprensió i ús durant la seva execució.

En definitiva, és essencial respectar el ritme i les necessitats dels infants i propiciar-los un ambient i un espai acollidor amb els materials i suports necessaris per contribuir a un bon desenvolupament de la competència lingüística en llengua anglesa i a la nostra escola en som molt conscients i vetllem perquè així sigui.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website