Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

Descobreix el Projecte ESCOLTA’M

Descobreix el Projecte ESCOLTA’M

Escoltar-nos és un acte comunicatiu i és que el projecte ESCOLTA’M de les Escoles FEDAC és el producte de la reflexió i l’autocrítica.

Moltes vegades, al cap del dia, ens plantegem què volem dels nostres alumnes. I la resposta sempre és la mateixa: Sent l’escola l’àmbit educatiu per excel·lència, juntament amb la família, volem que els nostres alumnes siguin feliços tot el temps que estan a l’escola amb nosaltres.

Està més que demostrat que un aprenentatge fet des de les emocions positives s’adquireix de manera molt més significativa. El projecte ESCOLTA’M té com a finalitat desenvolupar un pla d’intervenció educativa que permeti establir una vinculació educativa millor entre el tutor i l’alumne, per tal de personalitzar l’escola.

En què consisteix el projecte escolta’m?

El projecte ESCOLTA’M és una tutoria individualitzada que es fa amb els alumnes d’educació infantil. Els alumnes veuen el moment d’estar a prop del seu tutor en grups de dos o tres nens per sessió, l’oportunitat per explicar, comentar o simplement expressar allò que senten. I reben per part del mestre una escolta activa. El mestre té una voluntat de comprendre i de ser empàtic amb ell. D’iniciar un diàleg constructiu i receptiu.

Una relació tutorial fonamentada a partir de:

  • La confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa;
  • La mirada capacitadora;
  • La gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de cadascun
    dels alumnes del grup classe sense exclusió.

Quines idees fonamenta el projecte?

  • L’escola, àmbit educatiu per excel·lència: el temps d’estada del nostre alumnat a l’escola que forja entre el professorat i els alumnes, i especialment entre el tutor i l’alumne, una relació única que va més enllà dels límits de l’aula.
  • Reconèixer l’alumne, identificar la persona: Facilitar el desenvolupament de les seves intel·ligències múltiples, que l’alumne pugui copsar del seu tutor “tu m’importes”. Crear una relació tutorial a partir de la confiança, perquè hi hagi constància del vincle.
  • La bona relació amb el tutor afavoreix la millora dels aprenentatges i de la convivència: Un format tutorial acollidor, que permet un espai i un temps de dedicació tranquil i assossegat i dona suport a l’establiment de vinculació educativa positiva entre tutors i alumnes.

Aquest espai d’una hora setmanal pretén copsar i detectar si alguns alumnes més que d’altres necessiten establir relacions properes d’estima i respecte, encara que sigui “com a mínim amb un sol adult significatiu”, i observar també la manera en què expressen la necessitat espontània o no d’establir relacions d’harmonia i ajuda entre iguals.

Aquesta metodologia de treball té com a objectiu millorar les relacions de comunicació i estima
mútua i observar, de retruc, com aquest format didàctic tutorial repercuteix positivament en el clima
emocional de l’aula i en els aprenentatges quan el tutor es dirigeix o interactua amb tot el grup
classe.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website