Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

Competència digital docent a FEDAC Canet – Yglesias

Competència digital docent a FEDAC Canet – Yglesias

A FEDAC Canet-Yglesias, sabem que la Competència Digital Docent (CDD) és essencial per als mestres d’avui en dia. Per això, durant el curs 2023-2024, els nostres docents estan duent a terme un curs de 70 hores amb EIM Consultors per millorar les seves habilitats digitals en sis àrees clau:

  1. Compromís professional: responsabilitat i dedicació en l’ús ètic de la tecnologia.
  2. Continguts digitals: creació i manipulació de continguts digitals que enriqueixin el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
  3. Ensenyament-aprenentatge: fer ús de tecnologies per personalitzar i millorar el procés educatiu.
  4. Avaluació i retroalimentació: emprar eines digitals per avaluar i proporcionar feedback efectiu i eficaç.
  5. Empoderament de l’alumnat: habilitar a l’alumnat per ser agents actius del seu propi aprenentatge.
  6. Competència digital de l’alumnat: promoure la fluïdesa digital dins l’educació dels aprenents.

El curs té quatre fases. En cada fase, els docents desenvolupen aspectes importants de la CDD i han creat un projecte innovador en grups, basant-se en el seu propi entorn digital i context. L’objectiu és fomentar la innovació i la digitalització a l’escola. 

Amb aquest curs també es pretén desenvolupar projectes amb Recursos Educatius Oberts (REO) per promoure la innovació i la col·laboració entre escoles. Ens enfoquem a millorar les competències digitals dels nostres docents i alumnat, i en crear una cultura d’intercanvi i creixement continu, segell propi de les Escoles FEDAC

El curs inclou crear un portafolis docent, dissenyar activitats d’aprenentatge amb metodologies innovadores com el pensament computacional i el Design Thinking, i aprofundir en àrees específiques del Marc de Referència de la CDD. 

Combinem teoria i pràctica, centrant-nos en la formació, aplicació i reflexió sobre les competències adquirides. Al final, hi ha hagut una setmana temàtica on els docents han posat en pràctica els seus projectes, transformant l’entorn educatiu i promovent una cultura d’innovació digital sostenible. 

A FEDAC Canet-Yglesias, estem compromesos a ser líders en formació digital, assegurant que els nostres mestres estiguin preparats per als reptes d’un món cada cop més digital; i per formar els nostres alumnes com a ciutadans digitals competents i responsables.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website