Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

Cap a la personalització de l’aprenentatge

Cap a la personalització de l’aprenentatge

Tots els alumnes aprenen de la mateixa manera? Tots aprenen a la mateixa velocitat? Tots tenen els mateixos interessos, gustos o aficions? Sense dubte, la resposta és no. Cada alumne aprèn de manera diferent, cadascú al seu ritme i capacitat.

Quan estem a l’aula ens adonem que els nostres nens i nenes són molt diferents. El fet que cada persona tingui unes condicions personals i contextuals (familiars, socials, escolars) diverses, exigeix una atenció diferenciada en molts moments del seu procés educatiu. És per aquest motiu, que l’escola ha d’atendre la diversitat, ja que aquesta és inherent a tots els humans.

Els educadors hem d’adaptar la nostra forma d’ensenyar a les característiques, habilitats, destreses i interessos de cadascun dels nostres alumnes. I això no podem assolir-ho en marcs escolars curriculars i organitzatius basats en la uniformitat.

Donar un sentit personal a allò que s’aprèn

A les escoles hem d’anar cap a una personalització de l’aprenentatge que parteix de la diversitat de capacitats cognitives, emocionals i artístiques de l’alumnat, i del seu propi i particular procés d’aprenentatge. Com diu Cèsar Coll, catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació a la Universitat de Barcelona: “Personalitzar l’aprenentatge implica parar esment a la veu i els interessos de l’alumnat, i reconèixer i acceptar la seva capacitat per prendre decisions i controlar els seus propis processos d’aprenentatge”.

La finalitat de la personalització de l’aprenentatge va molt més enllà de la voluntat d’ajustar l’acció educativa a les característiques i necessitats de l’aprenent; la finalitat última és que l’aprenent doni un sentit personal allò que aprèn. Els alumnes han de tenir l’oportunitat d’obtenir el millor d’ells mateixos, perquè han d’aprendre d’acord amb les seves possibilitats.

Per això, a les escoles FEDAC, a banda d’apostar per pedagogies i metodologies innovadores i per la definició d’objectius realistes, apostem per un aprenentatge personalitzat basat en una escola empàtica, i pel desenvolupament dels talents i fortaleses personals, entre d’altres.

És gràcies a això, que aconseguim que els nostres alumnes millorin el seu rendiment, desenvolupin noves habilitats, sentin satisfetes les seves necessitats, se sentin valorats i que es mostrin més compromesos amb el seu procés educatiu.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website