Vall, 12 / Eusebi Golart, 13 - 08360 Canet de Mar

937 940 790 / 937 940 795

Educació secundària

Educació secundària

Durant l’educació secundària a FEDAC Canet-Yglesias, ens proposem afavorir la maduració i el creixement personal de cada alumne perquè aprengui a conèixer, a fer, a ser i a conviure. Volem que nois i noies esdevinguin persones que es coneguin a si mateixes, amb iniciativa i capacitat de liderar, proactives, generadores d’idees i de coneixement, preparades per al treball en equip.

Al llarg de la secundària, treballem per al desenvolupament sòlid i la consolidació de les competències específiques i transversals. En aquesta etapa, els alumnes trien algunes matèries en funció dels seus talents i preferències personals.

També apostem clarament pels contextos digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge, de manera que cada alumne disposa d’un ordinador d’ús personal.

Projectes de l’etapa

Servei Comunitari

Des del curs 2016-2017, portem a terme un projecte d’intercanvi intergeneracional entre la Fundació Privada Guillem Mas i la nostra escola.

Els alumnes de 3r d’ESO dediquen 20 hores a realitzar activitats de servei amb els avis de la residència. Aquesta experiència els permet conèixer una altra realitat social i educativa, alhora que ofereix l’oportunitat de saber què implica fer un voluntariat.

A partir de l’anàlisi i la detecció de les necessitats concretes, cada curs programem quines activitats portaran a terme amb els avis: creació de jocs gegants o d’activitats per treballar la memòria, ensenyar-los a fer funcionar mòbil, tauletes o ordinadors, treballar la decoració de l’entorn en què viuen els avis o crear manualitats de les diferents festivitats o per a la residència, organitzar passejades, crear un projecte perquè els residents puguin viatjar o evocar records sense sortir de la residència…

El Servei Comunitari té com a finalitat que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic i que posin els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Diploma Dual (Batxillerat americà)

Amb la missió d'aprofundir i potenciar el multilingüisme, a FEDAC Canet-Yglesias oferim als estudiants de secundària la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL® "BATXILLERAT DUAL AMERICÀ" amb Academica Corporation.

A partir de 2n d’ESO, els nois i noies que ho desitgin poden iniciar uns estudis online per obtenir la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units en finalitzar la High School (American High School Diploma). Aquest diploma està reconegut per estats i universitats de tot el món.

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual (Batxillerat Dual) aporta principalment  tres valors afegits als estudiants que el cursen:

 • Immersió lingüística: els alumnes pensen i treballen en anglès, es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en sessions online en directe amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès.
 • Immersió tecnològica: el programa és 100% online i dona importància al domini de les tecnologies més avançades d'aprenentatge digital.
 • Maduració personal: els estudiants adquireixen responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d'autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d'adaptació i flexibilitat.
Connexions, Leonor Yglesias

El projecte "Connexions, Leonor Yglesias" és un projecte adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO. Es tracta un programa educatiu de formació integrada per a la millora de l’atenció a la diversitat, que pretén formar itineraris individualitzats o connexions entre el món acadèmic i el món laboral.

Implementem aquest projecte quan evidenciem unes necessitats específiques en alumnes que no responen als tractaments tradicionals d’atenció a la diversitat.

"Connexions" és una oportunitat perquè tot aquell alumnat amb un currículum diversificat tingui a l’abast assolir el graduat d’educació secundària. L’objectiu principal és que els alumnes assoleixin totes les competències i puguin acreditar el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

En el marc d’aquest projecte, els alumnes realitzen estades formatives en centres col·laboradors del municipi (empreses, institucions, etc.), que representen un terç de les hores lectives setmanals i que permeten als nois i noies conèixer de prop la realitat del món del treball.

La formació pràctica es complementa amb una formació acadèmica de dos terços de jornada, que es fa a l’escola.

Apliquem una metodologia de treball manipulativa i pràctica en base als criteris de funcionalitat. Els alumnes realitzen els estudis a partir d’un treball de personalització per assolir les competències bàsiques, d’acord amb el seu ritme propi de treball i dirigits i assessorats en tot moment pel professorat.

Programa Salut i Escola

Amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents, el Departament de Salut ofereix a través del Programa Salut i Escola un servei de Consulta Oberta dins dels centres educatius perquè les noies i els nois puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut.

L’objectiu del programa és apropar els serveis de salut a la població jove a partir de les seves necessitats, i informar-los i educar-los en la protecció de la salut i com evitar conductes de risc.

La infermera que fa l’atenció a la nostra escola és la Justa Rodríguez Moreno (jrodriguezm.germanstrias@gencat.cat) i ve al centre dos dijous al mes, en horari de 9 h a 11 h.

Preparació per a la certificació del nivell B2 d’anglès (First Certificate)

Des de FEDAC Canet-Yglesias, donem l’oportunitat a tots els nois i noies de certificar l’assoliment del nivell B2 d’anglès preparant-los a l’escola per a l’examen First Certificate in English (FCE) de Cambridge o altres diplomes equivalents.

A les classes de nivell B2, els estudiants se centren en el desenvolupament d’habilitats lingüístiques més avançades en la comprensió i la producció en llengua anglesa. Aquest enfocament integral prepara els alumnes per a situacions comunicatives diverses, ja sigui en l’àmbit acadèmic, professional o personal.

Els objectius principals de les classes de B2 inclouen:

 • Gramàtica avançada: Els alumnes aprofundeixen en aspectes gramaticals més complexos, com les oracions subordinades, l’ús del subjuntiu, la veu passiva i altres estructures més elaborades.
 • Ampliació del vocabulari: Els estudiants amplien el seu vocabulari en anglès per expressar-se amb més precisió i varietat. Això inclou la incorporació d'expressions idiomàtiques, sinònims i antònims.
 • Comprensió auditiva i lectura avançada: Les classes de B2 posen èmfasi en la comprensió d’àudios i textos més complexos. A més, els estudiants aprenen a identificar punts de vista, opinions i interpretacions diverses.
 • Expressió oral i escrita avançada: Treballem el desenvolupament de la capacitat de comunicar-se de manera més sofisticada en anglès, estructurant discursos i argumentacions. També incidim en l’ús adequat d’expressions formals i informals segons el context.
 • Comprensió de textos literaris: En alguns casos, les classes de B2 poden incloure la lectura d’obres literàries per exposar els estudiants a un registre de llengua més ric i complex.
 • Preparació per a certificacions: Molts estudiants que segueixen les classes de B2 tenen com a objectiu obtenir certificats oficials que avalin el seu nivell d'anglès, com el First Certificate in English (FCE) o altres certificacions equivalents. En els últims anys, els resultats han estat de 100% d’assolits.
Preparació per a la certificació de francès DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)

El francès és la segona llengua estrangera que impartim a l’etapa de secundària a FEDAC Canet-Yglesias. La possibilitat de cursar francès com a segona llengua estrangera és una opció personal que plantegem als alumnes, fruit del diàleg entre cada estudiant, la família i l’equip tutorial de l’escola.

L’objectiu principal és l’adquisició d’una competència comunicativa, gramatical, discursiva, sociolingüística, estratègica i sociocultural en tots els seus vessants: comunicació oral, escrita, reflexió sistemàtica sobre la llengua i aspectes socioculturals.

L’estudi de la llengua francesa permet als alumnes, que ja tenen coneixements de francès, consolidar la seva competència i preparar-se a l’escola per presentar-se als exàmens oficials DELF (Diplôme d’Études en Langue Française).

El fet de certificar el nivell d’una segona llengua estrangera és de gran utilitat en el moment de voler cursar Bachibac, estudis universitaris, i també a l’hora d’entrar en el mercat laboral.

Activitats complementàries

A l’etapa d’educació secundària a FEDAC Canet-Yglesias, impartim les activitats complementàries següents, dins de l’horari escolar i per a tot l’alumnat. Aquestes activitats formen part del projecte educatiu #avuixdemà i contribueixen al desenvolupament de les competències toves, molt valuoses per al futur acadèmic i professional dels nois i noies:

 • LideratgeS: LeaderInMe (LEM)
 • Oratòria

Consulta’n els detalls al pdf adjunt.

Optatives pròpies del centre

En funció dels interessos professionals i acadèmics de cada noi i noia, els estudiants d’educació secundària poden escollir algunes matèries per personalitzar el seu aprenentatge.

A FEDAC Canet-Yglesias oferim les següents matèries optatives:

 • 1r ESO: Europa avui; Ortografia, gramàtica i interferències lingüístiques.
 • 2n ESO: Cultura clàssica; Francès I.
 • 3r ESO: Emprenedoria; Francès II.
 • 4t ESO: Llatí; Alemany; Economia; Biologia; i Física i Química.

Consulta’n els detalls al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website